HOCHTIEF

Nelahozeves, Centrální tankoviště ropy

23.4.2014

Admin

Centrální tankoviště ropy je určeno pro skladování ropy dopravené mezinárodními ropovody IKL a Družba a její distribuci do rafinerií České rafinerské v Litvínově a Kaučuku Kralupy.

Nelahozeves, Centrální tankoviště ropy

Centrální tankoviště ropy je určeno pro skladování ropy dopravené mezinárodními ropovody IKL a Družba a její distribuci do rafinerií České rafinerské v Litvínově a Kaučuku Kralupy.

Informace:

Lokalita: Nelahozeves
Investor: MERO ČR, a.s
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Skladové nádrže
Doba výstavby: 07/1993 - 10/1994
Hlavní ukazatele Ropné ocelové nádrže: 4 x 50 000 m3 a 4 x 100 000 m3
Popis Tankoviště je lokalizováno v katastru obce Nelahozeves, okres Mělník, v bývalé pískovně Uhy na ploše 35 ha a bylo realizováno ve čtyřech etapách:

Etapa 0: hrubé terénní úpravy 350 000 m3 s rekultivací svahů pískovny. Čerpací stanice požární vody s přivaděčem v délce 2 800 m. Byl vybudován přivaděč pitné vody v délce 2 200 m, vysokotlaká přípojka plynu 1 200m, kabelové přípojky 4 000 m a oplocení 2 500 m.

Etapa 1: založení 4 ks nádrží o průměru 50 m s výměnou zeminy v podloží 80 000 m3, stavba komunikace s asfaltovým povrchem 12 000 m2, stavba provozní budovy, hasičské zbrojnice, plyn, kotelny a trafostanice.

Etapa 2: založení 4 ks ocelových skladovacích nádrží ropy o průměru 100 m, stavba komunikací, zpevněných ploch.

Etapa 3: založení 2 ks nádrží, potrubní rozvody, napojení nádrží, vybudování kanalizace.