HOCHTIEF

Heřmanův Městec, rekonstrukce a modernizace produktovodu

24.4.2014

Admin

Heřmanův Městec, rekonstrukce a modernizace produktovodu

Informace:

Lokalita: Heřmanův Městec
Investor: Správa státních hmotných rezerv
Realizace: Sdružení Heřmanův Městec - HOCHTIEF CZ, divize Morava a VAE CONTROLS
Doba výstavby: 7/2009 - 1/2010
Popis Cílem projektu je rozšíření a modernizace produktovodu mezi zásobníky pohonných hmot Vrbice I a Vrbice II, které se nacházejí nedaleko Heřmanova Městce. Nová - téměř 2,5 kilometru dlouhá - produktovodní trasa je složená ze čtyř potrubních větví pro dopravu pohonných hmot mezi sklady Vrbice I a Vrbice II. Souběžně s produktovodem je uložena potřebná kabeláž včetně optického kabelu.

Zajímavostí je, že nový produktovod je proti korozi chráněn dvěma způsoby - pasivně extrudovanou PE izolací a zároveň aktivně díky katodické protikorozní ochraně. Dalším zajímavým technickým opatřením bude ověření stability potrubí prostřednictvím stres testu napěťové zkoušky. Veškeré potrubní součásti (armatury, příruby atd.) jsou navrženy ve stejné tlakové třídě jako potrubí, tedy PN40. Nejvyšší pracovní přetlak v potrubí bude dosahovat hodnoty 2,0 MPa, což je přesně polovina hodnoty jmenovitého tlaku všech technologických zařízení produktovodu, čímž je zajištěna naprostá bezpečnost celého díla.

Systém řízení technologického procesu produktovodu je prováděn z centrálního dispečinku v lokalitě Vrbice II. Nový produktovod bude rovněž vybaven podstanicemi pro každý uzavíratelný úsek.