HOCHTIEF

Dukovany, Sklad vyhořelého jaderného paliva

23.4.2014

Admin

Objekt skladu vyhořelého paliva je samostatným objektem, který bude sloužit pro uskladnění potřebného množství kontejnerů.

Dukovany, Sklad vyhořelého jaderného paliva

Objekt skladu vyhořelého paliva je samostatným objektem, který bude sloužit pro uskladnění potřebného množství kontejnerů.

Informace:

Lokalita: Dukovany
Investor: ČEZ a.s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Nová budova
Doba výstavby: 12/2002 - 10/2005
Popis Jedná se o jednopodlažní, jednolodní halu s kombinovaným konstrukčním systémem, který se skládá z vetknutých železobetonových sloupů a ocelové střešní konstrukce. Tuhost v příčném i podélném směru je zajištěna vetknutím železobetonových sloupů do dvoustupňových železobetonových patek a vzájemným ztužením v úrovni jeřábové dráhy, střešní konstrukce a sloupů. Na sloupech je osazena jeřábová dráha pro manipulační jeřáb 130/10t, střešní ocelové příhradové vazníky, konstrukce střechy s větracími světlíky–jedním podélným v prostoru haly a pěti příčnými v prostoru příjmové části. Objekt slouží pro příjem, přípravu pro skladování a vlastní skladování kontejnerů. Příjmová a manipulační část je prostřednictvím manipulačního a dopravního koridoru propojena vlečkovou kolejí. Železobetonový skelet objektu je ze sloupů, částečně založených na pilotách. V příjmové části jsou provedeny vestavby z železobetonových i klasických materiálů, jež jsou dále využity k provozním, skladovým, kontrolním, sociálním účelům. Dále jsou zde budovány prostory pro případné návštěvy – exkurse. Vlastní skladová část je od příjmové části oddělena stínící stěnou s manipulačním otvorem pro přesun kontejnerů. Sklad vyhořelého paliva je opláštěn železobetonovými panely, větrání haly zajišťuje přirozená aerace pomocí větracích žaluzií u podlahy a ve střeše.