Dukovany, Mezisklad vyhořelého jaderného paliva

23.4.2014

Admin

Jednolodní hala vybavená mostovým ježábem o nosnosti 130 tun slouží pro dočasné uložení kontejnerů Castor s články vyhořelého paliva JE Dukovany.

Dukovany, Mezisklad vyhořelého jaderného paliva

Jednolodní hala vybavená mostovým ježábem o nosnosti 130 tun slouží pro dočasné uložení kontejnerů Castor s články vyhořelého paliva JE Dukovany.

Informace:

Lokalita: Dukovany
Investor: ČEZ, a.s., Elektrárna Dukovany
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Nová skladová hala
Doba výstavby: 06/1994 - 07/1995
Hlavní ukazatele Obestavěný prostor: 290 000 m3
Zastavěná plocha: 1 661 m2
Popis Objekt skladu je jednolodní hala vybavená mostovým jeřábem o nosnosti 130 tun. Sklad je založen na železobetonových patkách v hloubce 4,5 metru. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými sloupy vyztuženými armokoši. Ocelová příhradová konstrukce střechy má rozpětí 28 metrů. Tepelná izolace střechy je z PUR pěny a tvoří zároveň krytinu. Hala je opláštěna železobetonovými prefabrikáty tloušťky 100 mm bez tepelné izolace. Podlaha ve skladovací hale je provedena podlahovinou Duracon. Stínící železobetonové stěny, systém elektropožární signalizace a odvětrávací žaluzie jsou zařazeny jako vybraná zařízení. Součástí dodávky byly i vnitřní klasicky vyzdívané vestavby, vnější stínící železobetonové stěny (biologická ochrana), železniční vlečka, komunikace, přípojky sítí a rozvody elektro v areálu JE Dukovany.