Chvaletice, Odsiření elektrárny

23.4.2014

Admin

Stavba řeší odsíření kouřových plynů unikajících z tepelné elektrárny Chvaletice. Stavba je prováděna v rámci programu ČEZ, a.s., o odsíření všech tepelných elektráren.

Chvaletice, Odsiření elektrárny

Stavba řeší odsíření kouřových plynů unikajících z tepelné elektrárny Chvaletice. Stavba je prováděna v rámci programu ČEZ, a.s., o odsíření všech tepelných elektráren.

Informace:

Lokalita: Chvaletice
Investor: ČEZ a.s., Elektrárna Chvaletice
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Komplex technologických objektů
Doba výstavby: 04/1996 - 06/1998
Hlavní ukazatele Budova absorbéru: 2 x 31 474 m3
Úpravna sádrovce: 14 819 m3
Sklad vápence: 6 752 m3
Mlýnice vápence: 16 164 m3
Komunikace a zpevněné plochy: 7 330
Popis Jednotlivé objekty stavby jsou založeny převážně na železobetonových pasech, výjimečně pak na železobetonové desce, v závisloti na včetně kompletní výměny elektroinstalace, topení a vzduchotechniky. Jednalo se základových poměrech.

Nosné konstrukce jsou převážně ocelové skelety s cihelnou vyzdívkou, zčásti opláštěné sendvičovými panely. Systém byl zvolen z architektonických důvodů, aby se nové objekty vhodně začlenily do stávající zástavby v areálu elektrárny. Okna jsou plastová, převážně neotvíratelná. Střešní konstrukce je tvořena plechy vyplněnými perlitobetonem. Tepelná izolace je provedena polyuretanovou pěnou s ochranným nátěrem. Sklad energosádrovce je součástí komplexu budov stavěných v rámci akce odsíření elektrárny a je mezičlánkem mezi vlastním odsířením a míchacím centrem. Nosná konstrukce je železobetonová, doplněná ocelovou konstrukcí. Součástí dodávky jsou dopravníky a nakladač.