HOCHTIEF

Choustník, Skladová a expediční hala Bohemia Chips

23.4.2014

Admin

Při výstavbě skladové a expediční haly byla použita jednolodní dvoupodlažní železobetonová konstrukce se sociálním vestavkem. Rozměry haly jsou 60 x 24 metrů.

Choustník, Skladová a expediční hala Bohemia Chips

Při výstavbě skladové a expediční haly byla použita jednolodní dvoupodlažní železobetonová konstrukce se sociálním vestavkem. Rozměry haly jsou 60 x 24 metrů.

Informace:

Lokalita: Choustník
Investor: CHIO Bohemia, a.s., Tábor
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Nová výrobní hala
Doba výstavby: 07/1993 - 05/1994
Hlavní ukazatele Obestavěný prostor: 8 640 m3
Zastavěná plocha: 1 440 m2
Popis Konstrukce 1. nadzemního podlaží je tvořena sloupy 90/40 cm, které jsou

vetknuty do kalichů monolitických základových patek, průvlaky 90/40 cm o délce 12 metrů a stropními panely SPIROLL o síle 12 cm. Nosnost stropu 1. nadzemního podlaží je dimenzována na pojezd vysokozdvižných vozíků. Konstrukce 2. nadzemního podlaží (střechy) je tvořena sloupy 60/40 cm, střešními předpjatými vazníky délky 24 metrů, střešními kazetovými deskami tl. 29 cm a odvodňovacími žlaby. Podélné ztužení haly je zajištěno obvodovými ztužidly 60/40 cm. Obvodový plášť je tvořen keramickými panely tloušťky 35 cm.