České Budějovice, Výrobní hala s logistickým centrem Robert Bosch

23.4.2014

Admin

ROBERT BOSCH už zase může vyrábět součástky pro auta.

České Budějovice, Výrobní hala s logistickým centrem Robert Bosch

ROBERT BOSCH už zase může vyrábět součástky pro auta.

Informace:

Lokalita: České Budějovice
Investor: Robert Bosch
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Nová hala
Doba výstavby: 08/2005 - 05/2006
Popis HOCHTIEF VSB, resp. její divize 1 a divize 8 prováděly přípravu území, přeložky a stavbu inženýrských sítí, založení na vrtaných pilotách, železobetonový prefabrikovaný skelet, ocelové konstrukce, podkladní vrstvy a drátkobetonové podlahy, povrchové úpravy, kabelovody, komunikace, společné zařízení staveniště, dokončovací práce a terénní úpravy.

Hala má část výrobní, kde se budou vyrábět komponenty pro automobilový průmysl. A také část logistickou, která bude sloužit příjmu dodávek od externích dodavatelů a z externích skladů, aby je v požadovaném čase předala přímo do výroby a expedice výrobků.

Během stavby musely být respektovány všechny standardní postupy s maximálním důrazem na dodržování technologických postupů a na kvalitu odváděné práce, včetně přísného pořádku na stavbě. V zimním období bylo proto nainstalováno temperování objektu, aby mohly být prováděny i práce vyžadující teploty nad 5 ºC.