HOCHTIEF

České Budějovice, Rekonstrukce a dostavba závodu R. Bosch

23.4.2014

Admin

Jde o výstavbu dvou výrobních hal o půdorysu 50 x 118 m a 90 x 90 m a rekonstrukci dvou skladových hal o ploše 3 700 m2, s dostavbou venkovních rozvodů, komunikace, oplocení a úpravy terénu.

České Budějovice, Rekonstrukce a dostavba závodu R. Bosch

Jde o výstavbu dvou výrobních hal o půdorysu 50 x 118 m a 90 x 90 m a rekonstrukci dvou skladových hal o ploše 3 700 m2, s dostavbou venkovních rozvodů, komunikace, oplocení a úpravy terénu.

Informace:

Lokalita: České Budějovice
Investor: R. BOSCH České Budějovice, s.r.o.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Rekonstrukce a dostavba
Doba výstavby: 07/1992 - 12/1993
Hlavní ukazatele Nové haly: 50 x 118 m, 90 x 90 m
Rekonstrukce hal: 3 700 m2
Popis Výrobní haly mají železobetonový prefabrikovaný skelet modulu 12 x 12 m (6 x 6 m) založený na hloubených pilotech hl. cca 4,5 m a monolitických patkách. Střešní konstrukci tvoří železobetonové prefabrikáty. Konstrukční výška hal je 8 m. Haly jsou opláštěny ocelovým pláštěm HA-INRONVILLE, okna jsou hliníková, krytina povlaková SARNAFIL. Haly mají 3 patrové sociální a kancelářské přístavky stejné konstrukce a vestavky z ocelové konstrukce a vyzdívek pro provozní zázemí. Obě haly mají v 1. podélném poli patro sloužící jako strojovna pro vzduchotechniku, vytápění transformovny, rozvaděče el. instalace, chladící okruhy, kompresory a rozvody stlačeného vzduchu. Veškeré rozvody jsou zavěšeny pod stropy. Podlahy výrobních prostor jsou monolitické železobetonové s povrchem syntetickým Duracon, resp. magnezitovým potěrem Duralit. Ve skladových halách byla provedena rekonstrukce stávajícího opláštění, podlah a střech, přístavba energocentra, vestavba kanceláří a veškeré nové rozvody. Komunikace je asfaltová, oplocení z pletiva potaženého plastem.