HOCHTIEF

Praha, Výstavba soukromé školy Campus

22.4.2014

Admin

Nový univerzitní a ubytovací areál na ploše velké zhruba jako tři fotbalová hřiště vznikne v nejbližších měsících v Praze 13, v části Stodůlky.

Praha, Výstavba soukromé školy Campus

Nový univerzitní a ubytovací areál na ploše velké zhruba jako tři fotbalová hřiště vznikne v nejbližších měsících v Praze 13, v části Stodůlky.

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Campus – střední soukromá škola (Unistav)
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Čechy o. z.
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 12/2006 - 12/2007
Hlavní ukazatele zastavěná plocha 2 133 m2
Popis Campus – střední soukromá škola, která se rozhodla zlepšit studijní prostředí, včetně možností ubytování pro své studenty a pedagogy. Komfortní bydlení tu naleznou studenti a zaměstnanci školy, ale i zájemci z řad veřejnosti.

Obytná část komplexu počítá s výstavbou 75 bytů, z nichž nejmenší budou mít velikost 70 m2 a největší téměř 100 m2. Zastavěná plocha, budova školy a tři bytové domy tvoří asi čtvrtinu celkové rozlohy areálu. Zbývající část bude patřit především okolní zeleni. Kromě odpočinkových míst s lavičkami tu bude i běžecká dráha, dráha pro skok do dálky a několik víceúčelových hřišť s umělým povrchem.

Škola bude mít dvě podzemní a pět nadzemních podlaží, přitom nejvyšší patro bude odsazené. Tím vznikne prostorná terasa, kterou ocení pedagogové i uživatelé třech bytů v posledním podlaží. V suterénu budou mít studenti k dispozici velkou tělocvičnu o ploše 260 m2, v jednotlivých podlažích pak bude umístěno několik velmi prostorných poslucháren, promítacích místností a přednáškových sálů. Učebny jsou velkoryse navržené - každá má v průměru 80 m2.

Celý objekt je založen na pilotách o průměru 600 a 900 mm. Suterénní prostory jsou řešeny jako monolitické betonové konstrukce, nadzemní podlaží jsou montovaná z prefabrikátů bezprůvlakovým systémem finské firmy Peikko, který je v České republice použit poprvé. Jednotlivé díly jsou dovezeny přímo od finského výrobce a jejich montáž probíhá pod odborným dohledem. Uvedená stavba je pilotním projektem této nové technologie. Na konstrukci ploché střechy bude použita tzv. obrácená skladba vrstev, ukončená sypaným kačírkem.

Budova by měla na své okolí působit moderním dojmem s velkým množstvím prosklených výplní a množstvím architektonických prvků zakomponovaných v opláštění. Její dokončení je plánováno na počátek příštího roku. Zaslouží se o to projektový tým ve složení stavbyvedoucí Karel Večeř, mistr Pavel Zvířecí a Jana Mandryková z přípravy výroby.