HOCHTIEF

Praha, Stará Celnice – rekonstrukce a dostavba

23.4.2014

Admin

Jedná se o rekonstrukci stávajícího a vestavbu nového objektu. Budova je využita převážně pro administrativní účely. V další části rekonstruovaného objektu je obchodní pasáž a restaurace.

Praha, Stará Celnice – rekonstrukce a dostavba

Jedná se o rekonstrukci stávajícího a vestavbu nového objektu. Budova je využita převážně pro administrativní účely. V další části rekonstruovaného objektu je obchodní pasáž a restaurace.

Informace:

Lokalita: Praha 1
Investor: BALDER spol. s r.o.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Obchodní a administrativní centrum
Doba výstavby: 09/1999 - 04/2001
Hlavní ukazatele Zastavěná plocha: 1 120 m2
Obestavěný prostor: 41 352 m3
Popis Stávající objekt, který má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, prošel kompletní rekonstrukcí obvodového zdiva, stropů, sedlového krovu a krytiny. Na venkovní části byl proveden skleněný střešní plášť z izolačních skel zastíněný šablonami z tahokovu. Nový objekt o 4 podzemních a 7 nadzemních podlažích byl postaven ve dvorní části původní budovy. V podzemních podlažích, provedených technologií monolitického železobetonového skeletu, je 100 parkovacích míst pro osobní automobily. Konstrukce nadzemních podlaží je ocelová s dobetonováním monolitických stropů a parapetů. První podlaží nové části je výškově protaženo přes dvě podlaží starého objektu a tvoří atrium. K propojení podlaží slouží tři schodiště a dva osobní výtahy. Obě budovy jsou vzájemně propojeny tak, aby byl umožněn přístup z jednotlivých podlaží do obou objektů.