Praha, Rekonstrukce Hotelu President

22.4.2014

Admin

V Praze na Dvořákově nábřeží byl zrekonstruován Hotel President.

Praha, Rekonstrukce Hotelu President

V Praze na Dvořákově nábřeží byl zrekonstruován Hotel President.

Informace:

Lokalita: Praha 1 - Staré Město, Hotel President
Investor: President Hotels, s.r.o.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Rekonstrukce, nástavba
Doba výstavby: 08/2003 - 07/2004
Hlavní ukazatele Zastavěná plocha: 2 325 m2
Obestavěný prostor: 66 697 m3
Doba realizace: 11 měsíců
Popis Hotel President vznikl spojením dvou objektů, a to bývalé kavárny SIA (Sdružení inženýrů a architektů) a hotelu Budovatel. Konstrukční systém obou objektů je odlišný, neboť kavárna SIA je řešena jako ocelová konstrukce s pozdějším zmonolitněním, hotel budovatel je klasický železobetonový krabicový systém. Výškové úrovně jednotlivých podlaží jsou navzájem posunuty, protože zatímco SIA má dvě podzemní a šest nadzemních podlaží, Budovatel je hotel o sedmi podlažích se dvěma suterény. V současné době jsou suterénní podlaží využívána jako technická a zásobovací, v přízemí je soustředěna vstupní hala, a komerční provozy (casino, restaurace) včetně kuchyně. Páté podlaží je určeno pro konference a semináře, což umožňují čtyři prostorné salónky včetně pohotovostní kuchyně. Šesté podlaží o poloviční půdorysné výměře slouží jako strojovny VZT a výtahů. Ostatní podlaží poskytují ubytování hotelových hostů kapacitou 101 pokojů.

Předmětem díla je kompletní stavební rekonstrukce budovy hotelu, včetně veškerých ostatních profesí. Základní koncepcí rekonstrukce je zvýšení ubytovacích kapacit ze současných 101 pokojů na 134 pokojů, čehož se docílí přestavbou 5.NP na hotelové pokoje, včetně prezidentského apartmá a apartmá ředitele hotelu. Zastaralý boční vstup do hotelu bude nahrazen vstupem "od řeky", na který bude pomocí statických úprav navazovat rozlehlá prosvětlená hotelová hala s recepcí a restaurací. Kuchyně bude minimalizována na cca 140 m2, čímž se uvolní prostor pro realizaci 3 salónků. Pro zlepšení přístupu do těchto salónků bude stávající komunikační jádro se čtyřmi osobními výtahy přebudováno na chodbu s použitím dvou výtahů evakuačních. Stávající pokoje budou kompletně vyčištěny a provedeny nově (koberce, dlažby, obklady, podhledy, omítky apod). Nová plynová kotelna bude přemístěna ze suterénu do 6.NP, jakožto i většina strojoven vzduchotechniky. Pro komplexní hotelové služby bude v 1.PP realizováno parkoviště pro cca 10 osobních vozidel, do kterého bude vybudován nový vjezd přeřešením stávajícího anglického dvorku. Stávající prostor kotelny, zasahující přes dvě podzemní podlaží, bude změněn na salónek. Vnější vzhled fasády bude z důvodu autorských práv prakticky nezměněn, prosklené části budou kompletně demontovány a nahrazeny novými z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Kabřincové obklady a betonové plochy budou omyty tlakovou vodou či otryskány, lokálně dle potřeby vyspraveny a betonové povrchy budou natřeny nátěrem s jemným pigmentem. Stávající střešní plášť bude kompletně zateplen a potažen hydroizolační fólií. Klempířské prvky budou osazeny nové z titanzinku.

Technologická zařízení (ÚT, VZT, chlazení, ZTI, elektro apod) budou kompletně provedena jako nová. Větrání a vytápění hotelových prostor bude zajišťováno vzduchotechnickým zařízením s použitím jednotek fan-coil. Podzemní podlaží budou vytápěna deskovými radiátory. Použité materiály předmětných profesí budou zejména měď, pozinkované trubní vedení a rozvody z PVC.