Praha, Raiffeisen stavební spořitelna

23.4.2014

Admin

Budovu tvoří jednací a bankovní hala, výpočetní středisko, konferenční sál, jídelna personálu, pracoviště pro cca 250 zaměstnanců. V objektu je také 8 bytů a podzemní parkoviště pro 80 osobních vozů.

Praha, Raiffeisen stavební spořitelna

Budovu tvoří jednací a bankovní hala, výpočetní středisko, konferenční sál, jídelna personálu, pracoviště pro cca 250 zaměstnanců. V objektu je také 8 bytů a podzemní parkoviště pro 80 osobních vozů.

Informace:

Lokalita: Koněvova 99, Praha 3
Investor: AR stavební spořitelna Neklanova 38, Praha 2
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Nová budova
Doba výstavby: 03/1996 - 10/1997
Hlavní ukazatele Obestavěný prostor: 38 200 m3
Užitková plocha: 9 361 m2
Popis Technicky a konstrukčně je stavba provedena technologií monolitického betonu. Objekt je založen na železobetonové základové desce. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet o sedmi nadzemních a dvou podzemních podlažích. Stropní desky jsou žebrové, vytvořené plastovými krabicemi vkládanými do bednění. Obvodový plášť je z části tvořen skleněnou stěnou, z části je vyzdívaný nebo monolitický s tepelnou izolací. Prosklená fasáda haly má nosnou část speciálně navrženou pro tento účel, jde o svařovanou nerezovou příhradovou konstrukci, která nese strukturálně zasklenou fasádu. Povrchy fasád tvoří v některých částech sklo, přírodní kámen (granit) nebo tvrdá omítka s nástřikem silikátovou barvou.