HOCHTIEF

Praha, Polyfunkční dům Prosek Point

22.4.2014

Admin

Projekt s názvem Prosek Point Office Center zahrnuje tři budovy s pronajímatelnou plochou cca 25 300 m2. Jeho generálním dodavatelem se stala akciová společnost HOCHTIEF CZ.

Praha, Polyfunkční dům Prosek Point

Projekt s názvem Prosek Point Office Center zahrnuje tři budovy s pronajímatelnou plochou cca 25 300 m2. Jeho generálním dodavatelem se stala akciová společnost HOCHTIEF CZ.

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Prosek Point s.r.o.
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Praha o. z.
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 05/2007 - 05/2009
Hlavní ukazatele Zastavěná plocha: 5 942 m2
Obestavěný prostor: 170 800 m3
Popis Projekt bude realizovat divize Praha. Stavba bude zahájena letos v květnu a její dokončení je plánováno na květen roku 2009.

Nový areál vyroste na křižovatce ulic Prosecká a Vysočanská. Svým pojetím se bude muset vyrovnat se starou zástavbou i s okolními panelovými domy. Budou ho tvořit tři devítipodlažní polyfunkční objekty. Všechny jsou konstrukčně i objemově shodné – lišit se budou pouze úhlem naklonění čelní fasády a její barevností v odstínech šedé. Každý objekt bude mít dvě podzemní podlaží, která budou sloužit jako parkoviště. Přístup je pochopitelně řešený i jako bezbariérový.

Prostranství mezi budovami vyplní tzv. piazetty, pobytové prostory se vstupy do jednotlivých objektů. V okolí Prosek Point Office Center budou zahrady, které budou přirozeným pokračováním okolní zeleně. Pocit vzdušnosti podpoří také fasády s nepravidelně dělenými pásovými okny. Pevný prostor mezi nimi vyplní obklady na bázi sklocementových desek.