HOCHTIEF

Praha, Nástavba, přístavba a rekonstrukce Catering ČSA

22.4.2014

Admin

Jedná se o přístavbu,nástavbu a rekonstrukci objektu Cateringu ČSA na pražském letišti Ruzyně.

Praha, Nástavba, přístavba a rekonstrukce Catering ČSA

Jedná se o přístavbu,nástavbu a rekonstrukci objektu Cateringu ČSA na pražském letišti Ruzyně.

Informace:

Lokalita: Praha 6, Ruzyně
Investor: ČSA a.s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: nástavba, přístavba a rekonstrukce
Doba výstavby: 12/2004 - 05/2005
Hlavní ukazatele Podlahová plocha objektu se po dokončení zvýší o cca 2500m2.
Popis Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Objekt slouží pro výrobu a distribuci jídel do letadel. Bude vybudována jednopodlažní přístavba,která bude sloužit jako expediční hala, dále budou budovány nástavby ve 2.NP pro potřeby skladování, technologického zázemí a šatnové prostory. S tím bude realizováno zateplení fasády, kompletní výměna oken a prosklených portálů, rozšíření zařízení VZT a chlazení, doplnění systému MaR,kompletní rekonstrukce vnitřní kanalizace, nová instalace EPS, CCTV, ER, strukturované kabeláže , doplnění a nová elektroinstalace, výměna 5 kusů výtahů a dostavba 1 kusu výtahu.

Součástí stavby je i přeložka venkovní kanalizace. Přístavba expedice je založena na pilotách a železobetonových převázkových pasech, nosná konstrukce je ocelová, obvodové výplňové zdivo Ytong. Stejnou konstrukci mají i ostatní přístavby a nástavby (ocel+Ytong). Veškeré nové vodorovné konstrukce jsou tvořeny VSŽ plechy a betonovou deskou. Střechy jsou provedeny jako ploché s natavenými asfaltovými pasy. Veškeré práce jsou prováděny za plného 24 hodinového provozu uživatele.