Praha, III. etapa rekonstrukce objektů Ministerstva obrany

24.4.2014

Admin

Praha, III. etapa rekonstrukce objektů Ministerstva obrany

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Ministerstvo obrany
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Praha o. z.
Typ stavby: rekonstrukce
Doba výstavby: 5/2009 - 7/2010
Popis Třetí etapa rekonstrukce objektů Ministerstva obrany zahrnuje stavební práce na třech objektech komplexu Generálního štábu Armády ČR v pražských Dejvicích. Rekonstruované budovy byly postaveny ve třicátých letech minulého století. Konstrukční systém budov je tvořen trojtraktem se střední chodbou. Svislé nosné konstrukce jsou dvojí, buď z masivního cihelného zdiva tloušťky až 750 mm, nebo z železobetonové skeletové konstrukce s cihelnými vyzdívkami. Vodorovnými konstrukcemi jsou železobetonové trámové, bedničkové nebo deskové stropy s železobetonovými obvodovými věnci. Vnitřní uspořádání budov nabízí pět nadzemních převážně administrativních podlaží a dvě až tři podzemní podlaží s nezbytnými technologickými a skladovými prostory. Budoucí využití objektů se ani po rekonstrukci výrazně nezmění. Díky stavebním zásahům dojde k modernizaci a zvýšení variability kancelářských prostor.

V současnosti jsou ve všech rekonstruovaných objektech dokončeny bourací práce, dokončují se příčky a zazdívky.

Realizační tým se setkává s celou řadou změn, které vyplývají z průběhu výstavby. Ať už se jedná o zjištěné nedostatky v založení příček, porušení celistvosti stropních konstrukcí a schodišť, nebo nutnosti výměny oken původně určených k renovaci. Dalšími faktory, s nimiž se musí realizační tým denně vyrovnávat, jsou například nestejnoměrná konstrukční výška rekonstruovaných budov, omezený prostor staveniště a vjezdu na něj, který dovoluje pouze částečné zásobování stavby bez možnosti využití vnitrobloku pro skladování materiálu.