Praha, Hala Letná

28.4.2014

Admin

Rekonstrukce sportovní haly Letná.

Praha, Hala Letná

Rekonstrukce sportovní haly Letná.

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Sportovní areál Praha o. s.
Realizace: Metrostav a. s. a HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Čechy
Typ stavby: Občanské a administrativní objekty
Doba výstavby: 10/2012 - 10/2014
Popis

Jedná se o rekonstrukci zastaralé sportovní haly a přístavbu nového traktu zázemí.

V objektu haly došlo k prohloubení o cca 5 m a vytvoření podzemí, které slouží jako technologické zázemí a prostor šaten. V prvním patře byly vybudovány dvě hrací plochy a hlediště pro cca 1 800 návštěvníků. V dalších podlažích velké haly vznikly prostory pro technologické zázemí, vrátnici, prodejnu sportovních potřeb, VIP salonek a občerstvení návštěvníků. Vestavbou vznikl v prostoru menší haly objekt sloužící jako šatny a strojovna vzduchotechniky. V nové přístavbě vznikly prostory pro technologické zázemí, zázemí pro televizní štáby, VIP salonek druhou strojovnu VZT a komunikační trakt (výtah a schodiště) pro uvažovanou výstavbu kancelářské budovy basketbalové federace.