HOCHTIEF

Praha, Administrativní budova Myslbek

23.4.2014

Admin

Budova Myslbeku se nachází v samém centru Prahy a vyplňuje proluku v zástavbě mezi ulicí Na Příkopě a Ovocným trhem. Stavba má čtyři podzemní a šest nadzemních podlaží.

Praha, Administrativní budova Myslbek

Budova Myslbeku se nachází v samém centru Prahy a vyplňuje proluku v zástavbě mezi ulicí Na Příkopě a Ovocným trhem. Stavba má čtyři podzemní a šest nadzemních podlaží.

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Myslbek a.s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Administrativní budova
Doba výstavby: 05/1995 - 03/1996
Hlavní ukazatele Obestavěný prostor : 180 000 m3
HOCHTIEF VSB a.s. dodával cca 50 % prací hrubé stavby
Popis Hrubá stavba, z větší části monolitická železobetonová konstrukce, je doplněna jednolivými prefabrikovanými prvky. Celou hrubou stavbu vyplňuje 27 tisíc m3 betonu a 2 500 tun oceli. Jedná se o kombinaci stěnové a sloupové konstrukce, přičemž dispozice v podzemních podlažích se podstatně liší od dispozice podlaží nadzemních. Budova je založena ve složitých základových poměrech na jeden metr silné základové desce. Při výkopu 18 metrů hluboké stavební jámy bylo nutné vybudovat ochranné pažení, které je tvořeno 80 cm silnými milánskými stěnami.