HOCHTIEF

Praha, Administrativní a provozní budova PVT

23.4.2014

Admin

Budova je určena pro sídlo ústředí Podniku výpočetní techniky, a.s. Deset nadzemních podlaží, kde jsou umístěny kanceláře, jídelna, technické zázemí a 3 podzemní podlaží určené jako hromadné garáže.

Praha, Administrativní a provozní budova PVT

Budova je určena pro sídlo ústředí Podniku výpočetní techniky, a.s. Deset nadzemních podlaží, kde jsou umístěny kanceláře, jídelna, technické zázemí a 3 podzemní podlaží určené jako hromadné garáže.

Informace:

Lokalita: Kovanecká ul. 2124/30, Praha 9
Investor: PVT a.s., Praha
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Nová budova
Doba výstavby: 04/1994 - 04/1996
Hlavní ukazatele Obestavěný prostor: 47 737 m3
Zastavěná plocha: 2 225 m2
Popis Stavba se skládá ze dvou hlavních stavebních objektů. Je to vlastní provozní budova o deseti nadzemních podlažích a objekt hromadných podzemních garáží o 3 podlažích. Stavební jáma byla zapažena milánskými stěnami s dočasným kotvením. Vlastní objekt je založen na železobetonové masivní desce s vyrovnáním základové spáry podkladním betonem. Stavba podzemních podlaží je provedena jako železobetonová monolitická konstrukce s fóliovou izolací proti vodě. Nadzemní nosnou konstrukcí je monolitický železobetonový skelet s výrazným uplatněním různě přesahujících konzol. Obvodový plášť je v nadzemních podlažích tvořen nenosnými konstrukcemi vyzdívanými z dutinových cihel a plynosilikátových tvárnic. Do obvodového pláště jsou vsazena plastová okna. Fasádu tvoří omítané plochy plných částí s barevnou úpravou. Na jižní straně jsou okna doplněna pevnými vnějšími slunolamy, oblá centrální část fasády je prosklena ditermálním sklem do hliníkové rastrové konstrukce.