HOCHTIEF

Plzeň, Obchodní centrum Berounka Park

22.4.2014

Admin

Na okraji Plzně vyrostlo nové obchodní centrum Berounka Park. Objekt je situován při východní hranici nákupního areálu při Rokycanské ulici na okraji Plzně.

Plzeň, Obchodní centrum Berounka Park

Na okraji Plzně vyrostlo nové obchodní centrum Berounka Park. Objekt je situován při východní hranici nákupního areálu při Rokycanské ulici na okraji Plzně.

Informace:

Lokalita: Plzeň
Investor: Berounka Park - Plzeň, a. s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Obchodní centrum
Doba výstavby: 08/2003 - 02/2004
Hlavní ukazatele Zastavená plocha 5.148 m2
Obestavěný prostor 40.077 m3
Popis Objekt tvoří dva celky svírající tupý úhel, z nichž každý má 70m délky. V západním celku jsou 4 menší prodejní jednotky a ve východním celku je jedna prodejní jednotka. Všechny jsou nepotravinářského charakteru. Jednotky tvoří vlastní prodejní plochy a dále skladové zázemí, technické zázemí a sociální prostory pro personál. Nosná železobetonová skeletová konstrukce s vazníky na rozpon až 37m je založená na pilotách. Opláštění je ze zateplených kovových panelů stříbrné barvy nebo žulového obkladového zdiva na výšku 7m. Severní stranu tvoří prosklená fasáda krytá markýzou vystupující před objekt a tvořící spolu s šikmým podpěrným sloupem významný architektonický prvek. Z největší prodejní jednotky vystupuje prosklené zádveří. Na fasádách jsou umístěna loga nájemců prodejen a konstrukce pro navíjecí reklamní plochu velikosti 7x5m. Reklamní prvky areálu doplňuje světelný reklamní pylon s otáčivou horní částí umístěný poblíž gabionové stěny u třídy Rokycanská. Součástí stavby je parkoviště pro návštěvníky před vstupy do prodejen vybudované nad Rokycanskou třídou, kde byly z důvodu svažitého terénu zrealizovány opěrné zdi z kamenných gabionů. Další součástí stavby byly přeložky dálkových sdělovacích kabelů, kanalizace, plynovodu a dalších podzemních sítí stejně jako jejich nové přípojky k objektu. Rovněž dvě nově vybudované trafostanice byly součástí stavby včetně přípojek VN. Pro zajištění obslužnosti městskou hromadnou dopravou byla vybudována točka a zastávka trolejbusů ve východní části areálu Berounka Park.