HOCHTIEF

Plasy, Centrum stavitelského dědictví

28.4.2014

Admin

Centrum stavitelského dědictví Plasy.

Plasy, Centrum stavitelského dědictví

Centrum stavitelského dědictví Plasy.

Informace:

Lokalita: Plasy u Plzně
Investor: Národní technické muzeum
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Čechy + GEMA ART
Typ stavby: Občanské a administrativní objekty
Doba výstavby: 2/2014 – 12/2014
Popis >

Revitalizace a úprava území bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích byla zahájena v březnu 2014. Práce se skládají ze stavebních a restaurátorských úprav – mj. drobné dispoziční úpravy v objektech, vybudování nezbytných hygienických zázemí, rozvody instalací a drobné parterové úpravy. Výrazným zásahem je obnova krovů všech objektů v původním objemu. Cílem projektu je maximálně respektovat hodnoty historické, dispoziční a prostorové skladby s vyloučením zásahů do památkové podstaty objektu. V maximální míře jsou ponechány historické konstrukční elementy a je preferována jejich konzervace, či dílčí oprava a uplatnění v nově navržených a repasovaných prvcích.