Opava, Kulturní dům Na Rybníčků

24.4.2014

Admin

Opava, Kulturní dům Na Rybníčků

Informace:

Lokalita: Opava
Investor: Statutární město Opava
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Morava
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty
Doba výstavby: 10/2010 - 03/2012
Popis

Předmětem plnění díla byla zejména rekonstrukce objektu stávajícího kulturního domu z konce 19. století, přístavba objektu a vybudování letní terasy s restauračním provozem.

V 1. a 2. NP se nachází foyer, salónek, malý sál, sál o maximální kapacitě 485 míst, dále pak kavárna s barem a v 1. PP restaurace s kapacitou 124 osob. V přístavbě je umístěno technické zázemí budovy, jako jsou hygienické místnosti, sklady, chladicí místnosti, místnost pro účinkující, odpadové hospodářství, kanceláře apod. 3. NP slouží jako technické podlaží, kde jsou umístěny rozvody a jednotky VZT, jevištní technika, mechanizmy lustrů v sále a technická místnost. Vně objektu je umístěna letní terasa s kapacitou 72 osob a zahrada.

Restaurátoři citlivě ošetřili a vyzdobili hlavní sál, provedly se opravy sklepních prostor stávající restau-race, objekt byl doplněn o novou provozní technologii nezbyt-nou pro fungování tohoto zařízení v dnešní době. Na objektu byly provedeny repase vybraných dřevěných truhlářských výrobků (mimo jiné dřevěných kastlových oken s vitrážemi), restaurátorské rekonstrukce stropů a galerie včetně zlacení, repase slavnostních lustrů hlavního sálu, nová zdobná historizující štuková fasáda v kompletní skladbě. V interiéru i exteriéru objektu bylo provedeno více než 1 500 m2 obkladů a dlažeb z přírodního kamene (žuly, mramoru a čediče). Byla provede- na přístavba se sociálním a technickým zázemím, oprava fasády a venkovních ploch.

Rekonstrukce nepatřila k největším nebo nejsložitějším stavbám posledních let, byla však pro společnost HOCHTIEF CZ bezesporu zajímavá a patřila k těm technicky náročnějším.