HOCHTIEF

Kuks, Obnova barokního komplexu

28.4.2014

Admin

Realizace obnovy barokního komplexu a hospitální zahrady Kuks.

Kuks, Obnova barokního komplexu

Realizace obnovy barokního komplexu a hospitální zahrady Kuks.

Informace:

Lokalita: Kuks
Investor: Národní památkový ústav
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Čechy + GEMA ART + H-REKULTIVACE
Typ stavby: Občanské a administrativní objekty
Doba výstavby: 6/2013 – 11/2014
Popis

Projekt zahrnuje obnovu barokního komplexu Kuks. Stavební práce se týkají rekonstrukce nevyužitých prostor - obnovy inženýrských sítí, TZB, omítání stěn, konstrukce podlah a kompletace kotelen. Velká část je zaměřena na restaurování historických prvků – např. citlivé odkrytí barokní malby (secco) „Tanec smrti“, nebo obnova historických stropů z 18. stol. aj. Všechny restaurátorské práce probíhají souběžně se stavebními pracemi. Práce, které probíhají v hospitální zahradě, jsou zaměřeny na obnovu užitné hodnoty - sadové úpravy – kácení, založení nových záhonu, trávníků a výsadba nových ovocných stromků. Stavební práce zahrnují inženýrské sítě, závlahy, fontány, komunikace pro pěší i techniku, zázemí pro zahradníky a techniku, skleníky atd.