Hořice - město bez bariér

24.4.2014

Admin

Hořice - město bez bariér

Informace:

Lokalita: Hořice
Investor: Město Hořice
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: novostavba
Doba výstavby: 06/2009 - 10/2011
Popis Projekt, který umožní snadnější pohyb handicapovaným občanům a návštěvníkům po městě, je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Cílem projektu je rekonstrukce všech veřejně přístupných objektů a zároveň celé městské infrastruktury od chodníků pro pěší, dopravních komunikací a parkovišť až po částečnou rekonstrukci vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení.

Celý projekt je rozdělen do čtyř tras, které barevným značením odpovídají své charakteristice.

První trasa – žlutá - tzv. dopravní - povede z náměstí Jiřího z Poděbrad přes Jungmannovu ulici, Husovou ulicí až ke křižovatce u nádraží Českých drah. Součástí bude komplexní rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad, kde bude vybudován nový vodovod a kanalizace, vznikne zde také nové parkoviště, komunikace, chodníky i veřejné osvětlení. Handicapovaní a osoby s pohybovými omezeními ocení vybudování bezbariérového přístupu do budovy Městské policie a prodejny Švamberk. Poliklinika v Husově ulici bude osazena novými výtahy a rovněž zde proběhnou další potřebné stavební úpravy. Stavební práce se rovněž dotknou základní školy, ve které vznikne nové sociální zařízení s bezbariérovým přístupem.

Druhá trasa (modrá), tzv. školní, která je situována v okolí Základní školy na Habru, kde bude postaven nový třípodlažní výtah spolu s úpravami okolí a vstupu. V ulicích Máchova, Blahoslavova a Pelikánova budou zrekonstruovány současné komunikace. Největší změny místní obyvatelé pravděpodobně zaznamenají na křižovatce Na Závisti. Zde totiž vznikne poměrně složitá kruhová křižovatka s živičným povrhem, která spojí celkem šest ulic. Její stavba bude však probíhat po etapách, čímž nedojde k úplné uzavírce a neomezí dopravu.

Třetí trasa (červená), tzv, kulturní, vede z Janderovy ulice přes ulice Přemyslovu a Pod Lipou až Riegrovu ulici před dětské středisko. Cílem je vybudování chodníků a místy i rekonstrukce dopravních komunikací ve zmíněné lokalitě. Součástí je rovněž výstavba rampy před Jednotou v Přemyslově ulici a výměna nevyhovujícího výtahu v dětském středisku.

Poslední trasa (zelená), tzv. odpočinková, zasahuje od Smetanových sadů přes Tyršovo náměstí, Žižkovu ulici, Park sv. Gotharda až po areál obelisku. Jak název napovídá, hlavní stavební práce se zaměří na výstavbu a rekonstrukci komunikací pro pěší, zemní a sadové práce, kamenické práce a samozřejmě i úpravu komunikací vč. vybudování kruhové křižovatky na Tyršově náměstí. Hořice se dočkají v rámci zelené trasy i nového dopravního značení a veřejného osvětlení.