Hannover, Pavilon České republiky EXPO 2000

23.4.2014

Admin

Majoritní část budoby tvoří výstavní prostory. V zadní východní části je provozní část objektu, kanceláře organizátora, ministerstev a technické zařízení, v přízemí národní restaurace a informační centrum.

Hannover, Pavilon České republiky EXPO 2000

Majoritní část budoby tvoří výstavní prostory. V zadní východní části je provozní část objektu, kanceláře organizátora, ministerstev a technické zařízení, v přízemí národní restaurace a informační centrum.

Informace:

Lokalita: Hannover
Investor: EXPO 2000 office, Czech republik - KGK
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Výstavní pavilon
Doba výstavby: 11/1999 - 05/2000
Hlavní ukazatele Zastavěná plocha: 836 m2
Výstavní plocha: 192 m2
Restaurace: 108 m2
Popis Nosná konstrukce pavilonu je tvořena za sebou řazenými vertikálními obdélníkovými rámy z lepeného masivního dřeva, které jsou v podélném směru konstrukčně propojeny ztužidly do tuhého prostorového roštu z masivní dřevěné lepené konstrukce. Dřevěná konstrukce je nesena ocelovými sloupy kruhového průřezu, které jsou s rámy propojeny kloubově. Střešní konstrukce je bez spádu, sendvičová, neodvětrávaná. Čelní západní fasáda je celoplošně zasklená s možností vnějšího zakrytí. Východní fasáda je rovněž prosklená, ale tak, že v jednom modulovém poli je vždy pevná výplň a jedna sklopná část okna. Vnitřní prostor expozice je nedělený. Do expoziční části pavilonu se vstupuje pomocí eskalátoru, výtahu či schodiště z krytého vnějšího prostoru pod "archou". Východ je řešen analogicky, ale bez eskalátoru. Na volné ploše pod pavilonem jsou rozmístěny venkovní exponáty a několik laviček pro odpočinek.