HOCHTIEF

Děčín, Rekonstrukce areálu Jordanka

23.4.2014

Admin

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu areálu bývalé čokoládovny v centru Děčína. Rekonstrukcí vznikl moderní polyfunkční objekt s obchody, restauračním zařízením, byty a kancelářemi.

Děčín, Rekonstrukce areálu Jordanka

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu areálu bývalé čokoládovny v centru Děčína. Rekonstrukcí vznikl moderní polyfunkční objekt s obchody, restauračním zařízením, byty a kancelářemi.

Informace:

Lokalita: Děčín
Investor: Severočeská energetika a.s., Teplická 8 405 49 Děčín IV
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Rekonstrukce budovy
Doba výstavby: 12/1998 - 10/1999
Hlavní ukazatele Obestavěný prostor: 29 180 m3
Zastavěná plocha: 2 077 m2
Popis Rekonstrukce spočívala v propojení dvou samostatných budov. Tím vznikl polyfunkční objekt o 4 nadzemních a 1 podzemním podlaží. Původní nosné zděné konstrukce tloušťky 78 cm byly podchyceny železobetonovým skeletem.

Do prvního podzemního podlaží se zachovanými původními klenutými stropy byla situována restaurace. Druhé nadzemní podlaží je řešeno jako pasáž nad prodejnou potravin v prvním nadzemním podlaží. Z této pasáže je přístup do jednotlivých obchodů. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží je umístěno devět nadstandardních mezaninových bytů. Na celém objektu jsou použity dřevěné repliky původních atypických oken. Střecha nad prosklenou vstupní částí a pasáží je asfaltová s posypem kamenivem, šikmé střechy jsou kryty pálenou střešní krytinou "Bobrovkou". Parkoviště o ploše 2 100 m2 je vydlážděno betonovou zámkovou dlažbou a řízeno automatickým parkovacím systémem.