HOCHTIEF

České Budějovice, Obchodní centrum Globus

23.4.2014

Admin

Plnosortimentní velkoprodejna s prodejními plochami potravin a hobby marketu, doplněná speciálními prodejnami, restaurací, občerstvením a dalšími službami.

České Budějovice, Obchodní centrum Globus

Plnosortimentní velkoprodejna s prodejními plochami potravin a hobby marketu, doplněná speciálními prodejnami, restaurací, občerstvením a dalšími službami.

Informace:

Lokalita: České Budějovice
Investor: Praha West Investment k.s. Praha - Zličín
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Obchodní centrum
Doba výstavby: 08/2002 - 04/2003
Hlavní ukazatele Prodejní plocha: 13 611 m2
Parkovací místa: 1 166 parkovacích míst
Popis V objektu jsou řešeny dvoupodlažními vestavky provozní prostory přípraven a skladů ve 2. nadzemním podlaží kanceláře a zázemí pro pracovníky obchodního centra.Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem - sloupy, stěnami, vazníky, vestavky zastropenými filigrány a v hlavní prodejní ploše železobetonovými vazníky. Plechová zateplená střešní konstrukce na betonových vaznicích je prosvětlena šedovými světlíky. Objekt je provozně rozdělen na velkoplošnou prodejní plochu, nájemní obchodní provozy, provozní a skladové zázemí pro prodejnu, sekci občerstvení pro veřejnost, kanceláře a zázemí pro personál obchodního centra. Technická zařízení jsou umístěna jednak v 1.nadzemním podlaží (kotelna), nebo samostatně mimo vlastní objekt obchodního centra v jeho bezprostřední blízkosti (trafostanice, čistírna odpadních vod, odlučovač ropných látek, retenční nádrž, sprinklerová nádrž). Strojovna chlazení je umístěna na střeše objektu. Objekt je vybaven vykládacími rampami a zdvihacími plošinami pro plynulé zásobování. Fasáda je hliníková, zčásti prosklená, okenní a vchodové prvky jsou hliníkové. Prosklené fasády restaurace mají stínící žaluzie.