České Budějovice, Československá obchodní banka

23.4.2014

Admin

Budova banky se nachází na nejrušnější českobudějovické třídě. Jde o přestavbu původně obytného domu s přístavbou do zahrady a dostavbou podzemních garáží.

České Budějovice, Československá obchodní banka

Budova banky se nachází na nejrušnější českobudějovické třídě. Jde o přestavbu původně obytného domu s přístavbou do zahrady a dostavbou podzemních garáží.

Informace:

Lokalita: České Budějovice
Investor: Československá obchodní banka, a.s
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Rekonstrukce a přístavba
Doba výstavby: 11/1992 - 03/1995
Hlavní ukazatele Zastavěná plocha: 854 m2
Obestavěný prostor: 11 850 m3
Podlažní plocha: 2 320 m2
Popis Přestavba vycházela z respektování stávajícího objektu, přičemž zvětšení kapacity bylo řešeno rozšířením budovy do zahrady. Současně byly pod zahradou, přístupnou z banky, vybudovány podzemní garáže s 60 parkovacími místy. Nová část budovy, která má 6 nadzemních a 4 podzemní podlaží, je založena na kotvené železobetonové desce s pažením z milánských stěn. Nosný železobetonový skelet je vyzděn pórobetonovými tvárnicemi. Vnější opláštění do zahrady tvoří prosklená fasáda a jednoplášťová střecha je opatřena krytinou SARNAFIL.