HOCHTIEF

České Budějovice, Česká národní banka

23.4.2014

Admin

Budova dominuje centru města na rohu ulic Na sadech a Lannovy třídy. Jedná se o rekonstrukci staré historické budovy a přístavbu nové části po demolici dvou sousedních bytových domů.

České Budějovice, Česká národní banka

Budova dominuje centru města na rohu ulic Na sadech a Lannovy třídy. Jedná se o rekonstrukci staré historické budovy a přístavbu nové části po demolici dvou sousedních bytových domů.

Informace:

Lokalita: České Budějovice
Investor: Česká národní banka
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Rekonstrukce a přístavba
Doba výstavby: 11/1994 - 11/1996
Hlavní ukazatele Obestavěný prostor: rekonstrukce 16 900 m3, Přístavba 11 700 m3
Popis Rekonstrukce třípodlažní, podsklepené budovy s vysokým krovem a mansardovou střechou zahrnuje provedení nových příček, opravu omítek a truhlářských výrobků, novou elektroinstalaci včetně slaboproudých vedení, nové podlahové krytiny včetně repliky mozaiky, opravu štukových prvků a novou půdní vestavbu. Stavba je založena pomocí milánských stěn o hloubce 10 m. Základová deska tvoří dno trezorového hospodářství, suterén je monolitický, železobetonový. Čtyři nadzemní podlaží tvoří rovněž železobetonová konstrukce vyplněná zdivem. Na podzemní část a 1. nadzemní podlaží bylo nutné použít trezorové betony a další bezpečnostní prvky. Ostatní stavební a řemeslné práce si vyžádaly provedení v nadstandardní kvalitě.