Česká Třebová, Zimní stadion

22.4.2014

Admin

Objekt zimního stadionu je první realizovaný objekt z komplexu budov Sportovního areálu Na Skalce v České Třebové.

Česká Třebová, Zimní stadion

Objekt zimního stadionu je první realizovaný objekt z komplexu budov Sportovního areálu Na Skalce v České Třebové.

Informace:

Lokalita: Česká Třebová
Investor: Město Česká Třebová
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Morava
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: I. etapa (07/2005-03/2006), II. etapa (2007)
Hlavní ukazatele Zimní stadion je koncipován pro kapacitu 600 diváků, z toho 556 sedících.
Popis Projekční návrh výstavby je koncipován tak, aby další etapy výstavby mohly plynule navazovat. Projekt začne demolicí stávajících objektů (sklad, věž komentátora). Hlavní nosnou konstrukcí zimního stadionu je hala z ocelových rámů s dvoupodlažní přístavbou po obou stranách – betonový prefabrikovaný skelet. V betonovém skeletu jsou situovány šatny, soc. zázemí hráčů, technické zázemí a soc. zázemí diváků.

Provoz ledové plochy je plánován vždy od půlky září do půlky května. V letním období se uvažuje s využitím i pro jiné sporty. Hala je navržena jako sportoviště, v případě, že bude uvažováno o využití pro jiné účely, musí se toto využití přizpůsobit technickým parametrům stávajícího prostoru. Kancelář bude sloužit zároveň jako pohotovostní ošetřovna a bude vybavena lůžkem a skříní se zdravotnickým vybavením pro případné úrazy.

Zajímavostí však může být, že využití haly není koncipované pro velmi hlučné produkce, např. koncerty rockových kapel, z důvodu možného nedodržení povolených hladin akustického tlaku na fasádě školy Integrované střední školy technické, která je v těsném sousedství plánované výstavby zimního stadionu.