Strakonice, Dopravný terminál

Informace:

Lokalita:

Strakonice

Investor:

ČSAD STTRANS a.s.

Realizace:

HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní infrastruktura

Doba výstavby:

11/2017 – 11/2018

Popis:

Cílem projektu je vybudování společného odbavovacího prostoru pro autobusovou a vlakovou dopravu, respektive nového moderního autobusového terminálu včetně zastřešení v těsné návaznosti na železniční stanici Strakonice. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Dopravních plochu autobusového terminálu bude tvořit 10 autobusových stání pro výstup a nástup cestujících, manipulační plocha umožňující příjezd a výjezd autobusu k nástupišti, 11 odstavných stání pro autobusy délky do 12 m a 1 stání pro malý autobus délky do 9 m. Plocha autobusových stání bude napojena na místní komunikaci v ulici U Nádraží, kde bude vybudováno 53 parkovacích stání.

Zastřešení terminálu je navrženo jako jediná kompaktní hmota, která zakryje odjezdová a příjezdová stání autobusů, parkovací místa pro dočasné stání, prostor nástupiště i komunikační prostor pro pěší s návazností na stávající podchod k nástupištím ČD. Vybaveno bude digitálním informačním systémem pro cestující.

Revitalizace se dočká celý přilehlý areál o ploše 7 hektarů. Vzniknou na něm nové pěší komunikace, odpočinkové plochy a vegetační plochy s vysázenou zelení.

Odkazy: 2018

Předáváme dopravní terminál Strakonice

Galerie: