HOCHTIEF

Praha, Green Point

Informace:

Lokalita:

Praha

Investor:

Hampshire Green Point a.s.

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Realizace:

divize Pozemní stavby Čechy

Typ stavby:

Novostavba, Administrativní budova

Doba výstavby:

09/2017–06/2019

Popis:

Administrativní budova o osmi nadzemních a třech podzemních podlažích nabídne moderní kancelářské prostory.

Prosklený železobetonový objekt usiluje o zařazení do certifikace BREEAM Excellent. V projektu je zanesena nízkoenergetická klimatizace i teplovzdušné vytápěni s rekuperací tepla. Chlazení i vytápěni je vedené indukčními trámy zabudovanými ve stropních podhledech. Díky technologii indukčních trámů majitel budovy dosáhne nižších provozních nákladů.

Celkově budova nabídne 7 000 m² ploch, které budou koncipovány do open space prostor, které lze následně rozdělit na jednotlivé kanceláře dle požadavku nájemců. Kanceláře a zasedací místnosti budou situovány kolem kruhového atria. Architekti počítají s kapacitou až 120 osob na patře. Zajímavosti bude jistě střecha budovy. Přinese relaxační terasu s lavičkami a zeleni včetně výhledu do širokého okolí. Součásti budovy bude i 85 parkovacích míst v podzemních garážích, z toho 6 stáni pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace, pro cyklisty budou k dispozici stojany na kola, skřínky a sprchy s úsporou vody.

Galerie: