Brno, Atletická hala Kampus

Informace:

Lokalita:

Brno

Investor:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

IMOS Brno a.s. (40%), HOCHTIEF CZ a. s. (40%), SPORT Construction a.s. (20%)

Realizace:

divize Pozemní stavby Morava

Typ stavby:

Občanské a administrativní

Doba výstavby:

 

Popis:

Atletická hala s parametry splňujícími kritéria Mezinárodní asociace atletických federací [International Association of Athletics Federations], (dále jen „IAAF“) pro národní i mezinárodní soutěže.

Stavba bude mít jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a nosný systém navržen tak, aby umožnil nerušené sledování sportovních klání ze všech míst hlediště.

Divácká kapacita hlediště bude nejméně 2200 diváků (nejméně 1680 sedících, nejméně 472 stojících, nejméně 48 ve VIP sektoru). Z celkového počtu sedadel se předpokládá cca 1280 míst na straně cílové rovinky a cca 400 míst na straně protilehlé u výškařského sektoru.

Rozměry nadzemní části atletické haly budou cca 108 x 80 x 16,5 m (d x š x v), obestavěný prostor atletické haly (včetně prostoru pod zemí) cca 139 000 m3.

V atletické hale se bude nacházet běžecký ovál se šesti drahami po celém obvodu oválu. Uvnitř oválu bude umístěna sprinterská rovinka s 8 drahami a sektory pro tyto technické disciplíny: (i) skok do dálky a trojskok 1, (ii) skok do výšky, (iii) skok o tyči s rozběžištěm o minimální délce 45 m a (iv) vrh koulí; to vše včetně prostor pro rozcvičení a regeneraci atletů a dostatečných prostor zázemí pro sportovce, rozhodčí i diváky, jakož i pro přenosovou techniku a provozní techniku. V zázemí atletické haly se bude nacházet rozcvičovací tunel s běžeckou rovinkou o délce nejméně 90 m a 6 drahami, který bude v jednom směru ukončen doskočištěm pro skok daleký a trojskok. Dále se bude v zázemí nacházet posilovna.

V prostorách atletické haly bude umístěna také laboratoř se zázemím pro umístění přístrojů, v níž bude provozována vědecko-výzkumná činnost (garantovaná odborníky Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně) s primárním cílem postihnout úroveň výkonnostních determinant a zefektivnit tréninkový proces u elitních i subelitních sportovců.

Součástí Díla bude napojení Stavby na dopravní a technickou infrastrukturu (inženýrské sítě) a realizace jak zpevněných a nástupních ploch, tak parkových a relaxačních prostor v bezprostředním okolí atletické haly s dostatkem zeleně, městským mobiliářem a pobytovými trávníky. Součástí Díla bude i provedení terénních a sadových úprav.