HOCHTIEF

Volfartice, Skládka odpadů

23.4.2014

Admin

Při budování velkokapacitní skládky odpadů pro oblast Česká Lípa byl brán ohled na výskyt zdrojových oblastí pitné vody a v neposlední míře zatížení značného území činností uranového průmyslu.

Volfartice, Skládka odpadů

Při budování velkokapacitní skládky odpadů pro oblast Česká Lípa byl brán ohled na výskyt zdrojových oblastí pitné vody a v neposlední míře zatížení značného území činností uranového průmyslu.

Informace:

Investor: KC - CZ EZKO, s.r.o.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 9
Typ stavby: Skládka odpadů
Doba výstavby: 07/2003-11/2004
Hlavní ukazatele Kapacita skládky: 1 570 000 m3 odpadu včetně překrytých vrstev
Zabezpečení skládky: minerální a foliové těsnění
Plocha skládky: 5,98 ha
Roční množství ukládaných odpadů: 50 000 – 98 000 m3/r
Doba skládkování: 22 let
Popis Skládka je budována tak,aby byl co nejvíce využít zájmový prostor a zároveň neovlivnila ráz okolní krajiny a následné dobré začlenění rekultivované skládky do krajiny. Skládka je členěna na 12. etap včetně zřízení nové příjezdové komunikace mimo obec Nový Oldřichov. Součástí realizace skládky je rovněž vybudování společných a doprovodných objektů: oklepová a mycí plocha, tenzometrická váha, kamerový systém, oplocení, rozvody NN, osvětlení úložiště odpadů, veřejné osvětlení, komunikace, kanalizace (odvodnění základové spáry), monitorovací vrty, jímky výluhu vč. čerpání výluhových vod, odplyňovací zařízení.