Strakonice, Čistírna odpadních vod

23.4.2014

Admin

Nově vybudovaná čistírna se nachází v sousedství původní městské čistírny, jejíž kapacita a kvalita vypouštěných vod byla nevyhovující. Následně došlo k rekonstrukci této staré čistírny.

Strakonice, Čistírna odpadních vod

Nově vybudovaná čistírna se nachází v sousedství původní městské čistírny, jejíž kapacita a kvalita vypouštěných vod byla nevyhovující. Následně došlo k rekonstrukci této staré čistírny.

Informace:

Lokalita: Strakonice
Investor: Městský úřad Strakonice
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Komplex technologických objektů
Doba výstavby: 11/1994 - 09/1997
Hlavní ukazatele Kapacita: 17 300 m3/den
Čistící efekt dle BSK5: 93 %
Popis Na nově vybudované společné hrubé předčištění navazuje biologické čištění staré a nové části čistírny. Biologické čištění staré části je umístěno v zrekonstruovaných biologických filtrech. V jednom z těchto filtrů nahradí původní kamenný zásyp speciální plastová nápň SESSIL, která byla k čištění odpadních vod v České republice použita poprvé. Dvoustupňová biofiltrace s nitrifikací umožní vyčistit 1/3 odpadních vod. Zbylé 2/3 jsou čištěny na nové biologické lince vybavené všemi stupni čištění na nejmodernější úrovni včetně použití počítačového řízení provozu.