HOCHTIEF

Římov, Vodní dílo

23.4.2014

Admin

Vodní dílo Římov je klíčovým zdrojem kvalitní pitné vody pro převážnou část Jihočeského kraje, především pro České Budějovice, ale také pro oblasti Tábora, Milevska, Písku, Jindřichova Hradce, Strakonic a Českého Krumlova.

Římov, Vodní dílo

Vodní dílo Římov je klíčovým zdrojem kvalitní pitné vody pro převážnou část Jihočeského kraje, především pro České Budějovice, ale také pro oblasti Tábora, Milevska, Písku, Jindřichova Hradce, Strakonic a Českého Krumlova.

Informace:

Lokalita: Povodí Vltavy
Investor: Jihočeský vodárenský svaz
Realizace: HOCHTIEF VSB a. s.
Typ stavby: Vodní dílo
Hlavní ukazatele Objem nádrže 34,5 mil. m3
Zatopená plocha 210 ha
Popis Hráz je kamenitá sypaná z místních materiálů s vnitřním šikmým zemním těsnícím jádrem. Koruna dlouhá 290 m je 47 m vysoko nad dnem údolí. Dvě základové výpusti jsou schopny převést až 2 x 46 m3/s vody. Příjezd k přehradě tvoří 500 m dlouhá komunikace.