HOCHTIEF

Římov, Rezervní přívod z nádrže Římov na úpravnu vody Plav

23.4.2014

Admin

Ke stávajícímu ocelovému potrubí DN 1400 (jediný propoj mezi VD Římov a úpravnou Plav) bylo přiloženo nové ocelové potrubí DN 1000 v celkové délce 1,2 km, vlastní trasa 870m.

Římov, Rezervní přívod z nádrže Římov na úpravnu vody Plav

Ke stávajícímu ocelovému potrubí DN 1400 (jediný propoj mezi VD Římov a úpravnou Plav) bylo přiloženo nové ocelové potrubí DN 1000 v celkové délce 1,2 km, vlastní trasa 870m.

Informace:

Lokalita: Římov
Investor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Praha
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Plav
Doba výstavby: 03/2003 - 09/2003
Popis Obnova více než kilometr dlouhé části přivaděče vody z Římovské přehrady do úpravny vody Plav na Českobudějovicku, který v roce 2002 poškodila velká voda, je dokončena. Projekt bylo možné uskutečnit v krátké době především díky prostředkům z fondů Evropské unie, konkrétně programu ISPA. K opravenému potrubí je přiloženo i rezervní o profilu jednoho metru. Je uloženo v zabezpečeném terénu přibližně deset metrů od břehu řeky, který je zpevněn. Pod korytem Malše vznikl navíc nový přechod pro dvě potrubí každé o průměru jeden metr. Došlo tak nejen k obnově poničeného přívodního řadu a odstranění následků povodní, ale především k lepšímu zabezpečení vodárenské soustavy jižní Čech a její větší připravenost na krizové situace. Vodárenská nádrž Římov na řece Malši s úpravnou vody Plav zajišťuje dodávky vody pro rozsáhlou oblast Jižních Čech s téměř 400 000 obyvateli.