Řevnice, Oprava a zabezpeční vodního zdroje

23.4.2014

Admin

Výstavbou nového vodojemu 2x 500 m3 dojde ke zvýšení akumulace pitné vody jako zdroj pro místní obce.

Řevnice, Oprava a zabezpeční vodního zdroje

Výstavbou nového vodojemu 2x 500 m3 dojde ke zvýšení akumulace pitné vody jako zdroj pro místní obce.

Informace:

Lokalita: Řevnice
Investor: Město Řevnice
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 9
Doba výstavby: 10/2004 - 11/2005
Hlavní ukazatele Rekonstrukce řadu v délce 2,41 km
Popis Projekt zahrnuje obnovu stávajícího vodovodního systému a zabezpečení proti opakování povodní v rozsahu ze srpna 2002. Projekt tvoří rekonstrukce stávajícího gravitačního řadu z prameniště Kejná v délce 2,41 km. V areálu prameniště u Berounky se počítá s vybudováním úpravny vody s kapacitou 16l/s.

V prostorách vodojemu Na Výšině bude ze stávající čistírny vybudována další úpravna vody s kapacitou 5 l/s pro vodu z Kejný. Jako ochrana před zatopením stoletou vodou budou v prameništi Berounky u všech šachet nad vrty zvýšeny vstupy nástavbou komínků.