Příbram, Kovohutě

29.4.2014

Admin

SEZ Kovohutě Příbram.

Příbram, Kovohutě

SEZ Kovohutě Příbram.

Informace:

Lokalita: Příbram
Investor: Ministerstvo financí ČR
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Ekologické a vodohospodářské projekty
Doba výstavby: 07/2009 - 12/2012
Popis

Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v areálu společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. V rámci stavebních prací probíhalo odtěžování odpadu sodné strusky z Lagun I., II. a III. Odpad byl odvážen na určenou skládku, kde byl dále likvidován dle příslušné legislativy. Současně se provádělo čerpání skládkové vody z lagun do odsazovací nádrže Kovohutí. Dále byl prováděn předsanační monitoring a sanační monitoring.