Praha, Protipovodňová opatření Staroměstská

23.4.2014

Admin

Projekt řeší preventivní opatření proti zaplavení stanice metra.

Praha, Protipovodňová opatření Staroměstská

Projekt řeší preventivní opatření proti zaplavení stanice metra.

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Ochrana metra
Doba výstavby: 11/2004-04/2005
Popis Prostor nad stanicí bude v případě povodní uzavřen ze všech čtyř přilehlých ulic pomocí hradítkových stěn, postavených na betonových prazích, které jsou nabetonovány na injektované podzemní stěny. V prazích jsou osazeny nerezové plechy s kotevními prvky pro slupice (sloupky) hradítek. Tyto jsou osazeny po třech metrech. V případě povodní budou slupice osazeny a prostor mezi nimi vyplněn hradítky. Případný únik vody v chráněném prostoru je pak řešen ručním vyhloubením deseti studní, hloubky 7 metrů, které budou osazeny čerpadly a zbytková voda bude jimi odčerpávána.