HOCHTIEF

Prachatice, Čistírna odpadních vod

23.4.2014

Admin

Nová čistírna určená pro spádovou oblast Prachatice je řešena jako vestavba do původní čistírny s využitím části stávajícího zařízení. Odpadní vody jsou do čistírny přiváděny přes nově vybudovanou kmenovou stoku.

Prachatice, Čistírna odpadních vod

Nová čistírna určená pro spádovou oblast Prachatice je řešena jako vestavba do původní čistírny s využitím části stávajícího zařízení. Odpadní vody jsou do čistírny přiváděny přes nově vybudovanou kmenovou stoku.

Informace:

Lokalita: Prachatice
Investor: MÚ Prachatice
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Komplex technologických objektů
Doba výstavby: 09/1996 - 08/1998
Hlavní ukazatele Kapacita: 6 000 m3/den
Ekvivalentní počet obyvatel: 33 000
Popis Čistírna je mechanicko-biologická s dvoustupňovou biologickou filtrací. Technologické zařízení se skládá z hrubého předčištění s jemnými samočisticími a se stejně stíranými česly, které je doplněno lapákem písku a zařízením na odstraňování tuků, dále ze dvou usazovacích nádrží s řetězovými shrabováky, z kruhové meziusazovací nádrže, z biofiltrů I. a II. stupně, dvou vertikálních a jedné kruhové dosazovací nádrže. Konečné dočištění odpadních vod zajišťují dvě bubnová mikrosíta. Kaly jsou odváděny do objektu pro zahušťování a odvodňování kalů se sítopásovým lisem a dále do uskladňovací a vyhnívací nádrže. Vyprodukovaný bioplyn je odváděn do plynojemu. Kalový plyn je využíván pro vytápění vyhnívacích nádrží. Nezbytnou součástí čistírny jsou jímky, komory, čerpací stanice, kabelové rozvody a další provozní objekty.