Lověšice, Skládka průmyslových odpadů

23.4.2014

Admin

Řízená skládka je určena pro ukládání nebezpečných průmyslových odpadů kategorie "N" z továrny Jihočeské papírny ve Větřní. Provedení skládky odpovídá požadavkům platné i připravované legislativy.

Lověšice, Skládka průmyslových odpadů

Řízená skládka je určena pro ukládání nebezpečných průmyslových odpadů kategorie "N" z továrny Jihočeské papírny ve Větřní. Provedení skládky odpovídá požadavkům platné i připravované legislativy.

Informace:

Lokalita: Lověšice
Investor: JIHOČESKÉ PAPÍRNY, a.s., Větřní
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Skládka komunálních odpadů
Doba výstavby: 07/1992 - 11/1993
Hlavní ukazatele Kapacita skládky: 500 000 m3
Rozsah těsněné báze: 3 ha
Popis Skládka je umístěna na nepropustném podloží a má důkladně provedené dvojnásobné těsnění. Vrstvu minerálního těsnění o síle 60 cm doplňuje fólie CARBAFOLPEHD. Skládka je řešena ve třech stupních o výšce jednoho stupně 10 metrů a přeponě dlouhé 30 metrů. Mezi hlavní objekty stavby patří: vstupní objekt s váhou, garáž pro kompaktor, usazovací nádrž, záchytné kanály, které slouží k zabránění vniknutí splaškových vod do tělesa skládky, jímka na skládkové vody, monitorovací stěna, oplocení celé skládky v délce 3 km, příjezdová komunikace, opěrné hrázky, čerpací stanice a dva vzájemně propojené biologické rybníky pro svod vody ze sděrných kanálů skládky.