Klatovy, Čistírna odpadních vod

23.4.2014

Admin

Jedná se o kompletní modernizaci strojně technologického zařízení včetně automatického systému řízení ČOV.

Klatovy, Čistírna odpadních vod

Jedná se o kompletní modernizaci strojně technologického zařízení včetně automatického systému řízení ČOV.

Informace:

Lokalita: Klatovy
Investor: Město Klatovy
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Čistírna odpadních vod
Doba výstavby: 08/2001 - 04/2003
Popis V rámci stavebních prací byla mimo jiné provedena sanace stávajících železobetonových konstrukcí.V rámci realizace stavebního díla byly provedeny úpravy stávajících objektů a to jak stavební části, tak i části technologické: Modernizace objektů na vtoku – sanace lapáku štěrku, výměna zábradlí, sanace stropů, izolace stěn. Stavební úpravy a modernizace technologie mechanického čistění, sanace žlabů a nádrží. Dále byla provedena rekonstrukce biologického čistění – rekonstrukce aktivačních a dosazovacích nádrží, budovy sociálního zařízení, byl vybudován objekt terciálního čištění – bubnové filtry. Rekonstrukce a modernizace regeneračních nádrží a objektů dmýchárny. Modernizace a rekonstrukce kalového hospodářství včetně technologického vystrojení. Rekonstrukce a modernizace provozní budovy a dispečinku, včetně objektu garáží a trafostanice. Celková modernizace spojovacího potrubí: úpravy stávajících rozvodů, pokládka nového potrubí a kabelového vedení (DN 100 – DN 800, materiál sklolaminát, korugované PVC, izolovaná ocel).