Kladno, Čistírna odpadních vod

23.4.2014

Admin

Jedná se o čistírnu určenou pro oblast města Kladna. Rozsáhlá rekonstrukce původní čistírny založené v roce 1968 v Kladně-Vrapicích přinesla podstatné zvýšení původní kapacity.

Kladno, Čistírna odpadních vod

Jedná se o čistírnu určenou pro oblast města Kladna. Rozsáhlá rekonstrukce původní čistírny založené v roce 1968 v Kladně-Vrapicích přinesla podstatné zvýšení původní kapacity.

Informace:

Lokalita: Kladno
Investor: Město Kladno
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Komplex technologických objektů
Doba výstavby: 07/1993 - 12/1996
Hlavní ukazatele Kapacita: 35 000 m3/den
Čistící efekt dle BSK5: 95 %
Popis V letech 1993 - 1996 proběhla již druhá etapa rekonstrukce, která zvýšila kapacitu čistírny z původních 11 000 m3/den na 35 000 m3/den a byla spojena s výraznou modernizací použité technologie a s využitím automatizovaného systému řízení provozu. Čistírna je mechanicko-biologická a její činnost spočívá ve dvou základních stupních. V prvním, mechanickém stupni, je voda v lapači písku a v usazovacích nádržích zbavena nerozpustných látek a v druhém, biologickém stupni, jsou z vody odstraněny rozpustné nečistoty působením mikroorganizmů. Oddělený vyhnilý kal je vhodný jako ekologicky nezávadné hnojivo a bioplyn vznikající při zpracování kalů je využíván k vytápění celého objektu čistírny.