Katovice, Čistírna odpadních vod a kanalizace

23.4.2014

Admin

Výstavba čistírny odpadních vod v blízkosti řeky Otavy znamená novou etapu města Katovice.

Katovice, Čistírna odpadních vod a kanalizace

Výstavba čistírny odpadních vod v blízkosti řeky Otavy znamená novou etapu města Katovice.

Informace:

Lokalita: Katovice
Investor: Obec Katovice
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Doba výstavby: 11/2004-04/2005
Popis Objekt nové čistírny navazuje na stávající čističku, která byla poničena v důsledku povodní v roce 2002. Celý stavební projekt tvoří vlastní budova čerpací stanice, provozní místnosti a kanalizační sběrače, které byly budovány jednak na břehu řeky, jednak v ulicích obce. Provozní budova starého objektu čističky je využita jen jako dílna; ostatní části byly demontovány. Demolice stávajících nádrží byla prováděna bez použití trhavin. S touto demolicí souviselo vyprázdnění a vyčistění těchto nádrží.

Nová čistírna je navržena jako soustava podzemních železobetonových nádrží. Výstavba probíhala za provozu stávající čistírny. Po dokončení stavebních prací jsou odpadní vody přepojeny na nový čistící systém. Odpad je z území obce na ČOV Katovice nadále gravitačně přiváděn jednotným kanalizačním systémem, který je zachován i po provedení rekonstrukce kritických úseků a výměně technologického vybavení. Před objektem je vybudována odlehčovací komora, kde dochází za deště k odlehčení podílu přiváděné odpadní vody přesahujícího kapacitu mechanického stupně čistírny. Na vtoku do samotné čističky je vybudována čerpací stanice, kde jsou ponorná kalová čerpadla. Odtud odpadní voda postupuje do uklidňovacího objektu. Za jednotkou hrubého předčištění následuje rozdělovací objekt s přepadovou hranou. Zde dochází k rozdělení na obě biologické linky. Na čistírně odpadních vod je osazen řídící a informační systém včetně operátorského pracoviště, který umožnňuje monitorování, kontrolu a nastavení základních technologických parametrů čištění.