HOCHTIEF

Hněvkovice, Vodní dílo

23.4.2014

Admin

Hněvkovice-Kořensko je soustava vodních děl, která poskytuje zdroj technologické vody pro zajištění chodu Jaderné elektrárny Temelín.

Hněvkovice, Vodní dílo

Hněvkovice-Kořensko je soustava vodních děl, která poskytuje zdroj technologické vody pro zajištění chodu Jaderné elektrárny Temelín.

Informace:

Lokalita: Povodí Vltavy
Investor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Praha
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Vodní dílo
Hlavní ukazatele Objem nádrže 27,7 mil. m3
Zatopená plocha 371 ha
Popis Vodní soustava Hněvkovice-Kořensko využívá hydroenergetický potenciál řeky Vltavy v délce 28,6 km toku. Hráz vodního díla Hněvkovice je betonová tížná se třemi korunovými přelivy šířky 12 m hrazenými ocelovými segmentovými uzávěry výšky 7 m. Po koruně hráze vede komunikace spojující oba břehy.