HOCHTIEF

Chvaletice, Čistírna odpadních vod

23.4.2014

Admin

Rekonstrukci stávajících a výstavbu nových objektů čistírny v Chvaleticích si vyžádala především výstavba odsiřovacího zařízení a s tím spojený přechod od hydraulického na suchý odběr strusky a popílku.

Chvaletice, Čistírna odpadních vod

Rekonstrukci stávajících a výstavbu nových objektů čistírny v Chvaleticích si vyžádala především výstavba odsiřovacího zařízení a s tím spojený přechod od hydraulického na suchý odběr strusky a popílku.

Informace:

Lokalita: Chvaletice
Investor: ČEZ a.s., Elektrárna Chvaletice
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Komplex technologických objektů
Doba výstavby: 01/1998 - 08/1999
Hlavní ukazatele Likvidace odpadních kalů: 260 m3/den
Popis V rámci realizace stavebního díla byly provedeny úpravy stávajících objektů a to jak stavební části, tak i části technologické, včetně kompletní výměny elektroinstalace, topení a vzduchotechniky. Jednalo se především o tyto objekty: bagrovací stanice, biologická čistírna odpadních vod, objekt likvidace odpadních vod, chemická úpravna vody. Dále pak byla jako součást rekonstrukce biologické čistírny provedena sanace aktivační nádrže, přitížení a zaizolování stávajících usazovacích nádrží a výstavba nové usazovací nádrže. Mezi technologické zajímavosti patří například kalolis v objektu chemické úpravny vody či plastové shrabováky usazovacích nádrží v objektu likvidace odpadních vod. Nedílnou součástí stavebního díla byla také rekonstrukce pitného a požárního vodovodu, konečné terénní a sadové úpravy a rozvodné potrubí různých průměrů a mazeriálů.