České Budějovice, Přístaviště Lannova loděnice

23.4.2014

Admin

České Budějovice, Přístaviště Lannova loděnice

Informace:

Lokalita: České Budějovice
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Čechy o. z.
Doba výstavby: 7/2009 - 12/2009
Popis Cílem stavby je vznik přístaviště (přístavního mola) pro krátkodobé stání malých plavidel na konci vodní cesty, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících.

Stavba se dotkne obou dvou břehů řeky – ať už výstavbou mola nebo úpravou terénu břehů.

Základem přístaviště bude 60 metrů dlouhé přístavní molo, navržené jako plovoucí z navzájem spojených šesti betonových těžších pontonů s dřevěnou palubou resp. její imitací. Jednotlivé pontony budou spojeny kluzkou objímkou ke sloupovým trubním dalbám. Molo bude zajištěno provázáním pojistného řetězu na návodní i vzdušné straně ukotvením do kotevního bloku, tvořeného dvojicí zaberaněných trub s horní příčkou. Důvodem jsou nejen možné povodně, ale také vyklouznutí z dalb.

Molo bude vybaveno pro kotvení lodí vázací prvky, pilířky elektro. Zahrne i osvětlení, zábradlí a místa osazená záchrannými prvky.

Přístupy k molu budou dva – jeden bezbariérový jako rampa prostřednictvím spojovacího můstku. Druhý přístup využívá schodiště a spojovací můstek bude mít také větší sklon než přístup pro osoby s omezenou hybností.

Plavební hloubka po realizaci částí - přístaviště, prohrábky koryta Vltavy a modernizaci jezu České Vrbné, bude mít podél přístaviště plavební hloubku 1,6 metru a využitelnou šířku 18 metrů. Šířka bude zúžena o vyvázané plavidlo u mola přístaviště. Přístaviště je navrženo pouze pro „přikotvení“ plavidel, nikoliv jejich trvalé kotvení.

Lodě tak budou mít možnost doplout do samého centra Českých Budějovic, ale i zde přistát a umožnit tak lidem plout po Vltavě. Město České Budějovice tím chce zároveň podpořit turistický ruch Jihočeského kraje.

Projekt je z 85% financován prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylé náklady jsou hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury.