HOCHTIEF

České Budějovice, Čistírna odpadních vod - II. a III. etapa

23.4.2014

Admin

Dostavba biologického čištění navazuje na I. etapu. Jejich účelem je rozšíření a rekonstrukce stávající čistírny, která byla postavena v 70. letech a současným potřebám města České Budějovice již nevyhovuje

České Budějovice, Čistírna odpadních vod - II. a III. etapa

Dostavba biologického čištění navazuje na I. etapu. Jejich účelem je rozšíření a rekonstrukce stávající čistírny, která byla postavena v 70. letech a současným potřebám města České Budějovice již nevyhovuje

Informace:

Lokalita: České Budějovice
Investor: Město České Budějovice
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Komplex technologických objektů
Doba výstavby: 11/1989 - 05/1997
Hlavní ukazatele Kapacita: 90 000 m3/den
Ekvivalentní počet obyvatel (včetně potřeb průmyslu): 500 000
Popis Ke stávajícím zrekonstruovaným objektům čistírny byly přistavěny tyto hlavní stavební objekty biologické čistírny: aktivační nádrže - celkem 8 komor, z nichž každá má objem 3 200 m3, šneková čerpací stanice, dešťová zdrž, nové vyhnívací ocelové nádrže 2 x 2 600 m3, provozní budova, plynojem, kalové hospodářství, energetické využití bioplynu, rekonstrukce stávajících nádrží a kalového hospodářství a spojovací potrubí.