Bravantice, komplexní pozemková úprava

29.4.2014

Admin

Realizace společných zařízení komplexní pozemkové úprava v k.ú. Bravantice.

Bravantice, komplexní pozemková úprava

Realizace společných zařízení komplexní pozemkové úprava v k.ú. Bravantice.

Informace:

Lokalita: Bravantice
Investor: Ministerstvo zemědělství ČR
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Ekologické a vodohospodářské
Doba výstavby: 09/2011 - 05/2015
Popis

Projekt zahrnuje vybudování nové polní cesty v délce cca 6,7 km. Pro zajištění ochrany obce Bravantice před záplavou z polí byly vybudovány systémy průlehů, což jsou sypané zemní hráze, které svádí vodu do suchého poldru. Celkový objem násypů, průlehů a poldru je 13 000 m3. V poldru je vybudován železobetonový funkční objekt s hradítkem. Součástí stavby je také rozsáhlá náhradní výsadba přibližně 6 700 stromů a vysetí trávy na ploše o velikosti 70 000 m2.