Tábor, Parkovací dům

23.4.2014

Admin

U táborského rybníka Jordán, v blízkosti budovy Střelnice, bude stát v budoucnosti parkovací dům.

Tábor, Parkovací dům

U táborského rybníka Jordán, v blízkosti budovy Střelnice, bude stát v budoucnosti parkovací dům.

Informace:

Lokalita: Tábor
Investor: Technické služby Tábor
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Praha o. z.
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 12/2006 - 10/2007
Hlavní ukazatele 94 parkovacích míst
Popis Nový parkovací dům bude mít dvě podzemní a tři nadzemní podlaží o celkové kapacitě 94 parkovacích míst, včetně čtyř míst pro invalidy. Budova bude vybavena schodišti, propojujícími jednotlivá podlaží, osobními výtahy pro osoby s omezenou schopností pohybu a sociálním zařízením.

Nosnou konstrukci domu tvoří železobetonový skelet, který bude kombinací sloupového a stěnového systému. Suterénní část, která je založena pod úrovní okolního terénu i hladiny rybníku Jordán, bude z vodostavebního betonu, včetně sloupů i stěn. Nadzemní část je plánována z železobetonu.

Součástí stavby je i podchycení okolních objektů, úprav příjezdových a odjezdových komunikací a rozšíření zeleně v okolí budovy.